Thông tin báo chí
  Từ Bản Vẽ, Tìm Bản Sắc Cho Thủ Thiêm      Colapse

 Trong hội thảo Kiến Trúc Xanh Lần 7 "QUY HOẠCH XANH" do TTT Corp. tài trợ và đồng tổ chức, anh Trần Khánh Trung - TGĐ TTT Corp. cũng đã tham gia với vai trò là diễn giả, và trình bày về "Khác biệt giữa Quy hoạch thông thường và Quy hoạch xanh".

    @ 8/15/2015
  Từ Bản Vẽ, Tìm Bản Sắc Cho Thủ Thiêm (Page 1 of 1) Close

(Page 1 of 1) Close
  Comments
  Currently, there are no comments. Be the first to post one!
  You must be logged in to post a comment. You can login here

 View All Articles