Thông tin báo chí
  Kiến trúc xanh tại TPHCM: Nói nhiều, làm ít      Colapse

Theo kiến trúc sư Trần Khánh Trung, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kiến trúc xanh TPHCM, cùng các thành viên trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ, từ Chính phủ cho tới các nhà đầu tư, các cơ quan nghiên cứu khoa học đều đang có nhiều động thái quan tâm đến kiến trúc xanh.

    @ 1/20/2015
  Kiến trúc xanh tại TPHCM: Nói nhiều, làm ít (Page 1 of 1) Close

 

(Page 1 of 1) Close
  Comments
  Currently, there are no comments. Be the first to post one!
  You must be logged in to post a comment. You can login here

 View All Articles