Dự Án Tiêu Biểu
 JTI_HCM
 
Client  :  JTI VietNam
Category  :  Office
Location  :  9th Pearl Plaza, 561 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Start Date  :  12/17/2015
Completion Date  :  6/13/2016
Project Manager  :  Chau Dang Thi Kieu
Designer  :  Dung Dang Thai
 View All Projects