Dự Án Tiêu Biểu
 Vinpearl Phu Quoc 219 Villa Loose Furniture
 
Client  :  Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Vinpearl Phu Quoc
Category  :  Resort
Location  :  Bãi Dài, Gành Dầu, H.Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam, H.Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Start Date  :  6/24/2015
Completion Date  :  3/15/2016
Project Manager  :  Vi Nguyen Thi Tuong
Designer  :  Huong Tran Thu
 View All Projects