Dự Án Tiêu Biểu
 VP Bank Waterfront VIP Office
 
Client  :  Ngan Hang TMCP Viet Nam Thinh Vuong_VPBank
Category  :  Office
Location  :  Tầng 6, Tòa nhà SAMCO, 326 Võ Văn Kiệt, Q.1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Start Date  :  10/22/2014
Completion Date  :  5/7/2015
Project Manager  :  Hanh Tran Van
Designer  : 
 View All Projects