Dự Án Tiêu Biểu
 PVI Ha Noi Office_Fitout
 
Client  :  Cong Ty Co Phan Bao Hiem Dau Khi Viet Nam
Category  :  Office
Location  :  PVI Tower, lầu 20, số 100 Trần Thái Tông, P Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam
Start Date  :  3/28/2013
Completion Date  :  1/15/2014
Project Manager  :  Ngoc Hoang Huy
Designer  :  Quang Nguyen Hong
 View All Projects